Fem förslag till Falköpings politiker

När invånarna blir fler gäller det att det finns bostäder - som folk har råd att bo i. Det har engagerat Hyresgästföreningen som tagit fram ett antal förslag till kommunens politiker - med sikte på bostaden.

Falköping har tydliga visioner för hur många som ska bo i kommunen i framtiden, och det byggs en hel del. Men kommer det att räcka till? Och kommer folk att ha råd att bo där? Idag saknas det bostäder, främst för äldre och för yngre.

- Kommunen står inför utmaningar, konstaterar Magnus Tengberg som är kommuncoach på Hyresgästföreningen. Vi har val i  år och vi kommer att träffa politiker. Då har vi tagit fram ett bostadspolitiskt program att ta med oss till mötena.

- Vi lyfter några av de viktigaste punkterna. Programmet visar också för våra medlemmar vad vi jobbar med, och är också en inbjudan att komma med synpunkter på och vara med och jobba med bostadsfrågor.

I kort innebär Hyresgästföreningens förslag:

  1. Ta fram detaljplaner och markreserv som gör byggande möjligt.
  2. Se till att detaljplaner och exploateringsavtal gynnar nybyggande med blandade upplåtelsefor­mer och byggande med närhet till service. Använd förtätning som en möjlighet att komplettera med bostadstyper som är underrepresenterade inom området.
  3. Avstå från vinstuttag och anpassa borgensavgiften för Falköpings Hyresbostäder så att bolaget kan både fortsätta bygga och renovera med hyror som de som behöver bostad har råd med.
  4. Håll nere kommunala taxor och avgifter.
  5. Påverka villkoren för hyresrätten - på riksnivå. .

Vill du också påverka bostadspolitiken i kommunen? Ta då kontakt med Hyresgästföreningen på 0771-443 443 där vi slussar dig vidare.

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.