Fem förslag till Lidköpings politiker

För att ta ett grepp kring den viktiga bostadsfrågan och kunna styra utvecklingen har Hyresgästföreningen tagit fram fem förslag till Lidköpings politiker. Fem tydliga förslag som de kommer att diskutera med beslutsfattarna och som är viktiga för dagens och morgondagens hyresgäster - men också för kommunen som helhet.

Lidköping har tydliga visioner för hur många som ska bo i kommunen i framtiden, och det byggs en hel del. Men kommer det att räcka till? Och kommer folk att ha råd att bo där?

- Kommunen står inför utmaningar, konstaterar Ulrika Ahlberg som är kommuncoach på Hyresgästföreningen. Vi har val nästa år och vi kommer att träffa beslutsfattare. Då har vi tagit fram ett bostadspolitiskt program som vi kommer att ta med oss vid de mötena.

- Vi lyfter några av de viktigaste punkterna. Programmet visar också för våra medlemmar vad vi jobbar med, och är också en inbjudan att komma med synpunkter på och vara med och jobba med bostadsfrågor..

I kort innebär Hyresgästföreningens förslag:

1. Driv AB Bostäder som det allmännyttiga bolag det är och låt vinster stanna i bolaget

2. Kräv i nya exploateringsavtal att exploatören ska förbinda sig att bygga en viss andel bostäder med hyresrätt.

3. Se till att markpriser, anslutningsavgifter, planavgifter och exploateringsavtalskostnader gynnar nyproduktion med hyror som alla kan betala.

4. När AB Bostäder renoverar sina fastigheter ska de lyssna på sina hyresgäster.

5. Fortsätt att aktivt hålla nere taxor och avgifter, som är en betydande del av bostadskostnaden. 

Vill du också påverka bostadspolitiken i kommunen? Ta då kontakt med Hyresgästföreningen på 0771-443 443 som slussar dig vidare.