Borås

Hyresgästföreningens krav i Borås: Bygg hyresrätter och ta fram riktlinjer

När Hyresgästföreningen träffade de (S)-märkta kommunalråden Ulf Olsson och Malin Carlsson i Borås handlade samtalet bland annat om att de kommunala bostadsbolagen ska få bygga och att det behöver tas fram riktlinjer för bostadsförsörjningen.

Hyresgästföreningen inledde med att konstatera att Borås växer och nuvarande 111 000 invånare ska bli 140 000. För det behövs ett ökat byggande och kommunstyrelsen har lovat ta fram 12 500 bostäder om staten bygger nytt snabbspår Göteborg-Stockholm. Samtidigt har ett beslut om järnvägen dragit ut på tiden och därmed ligger en "våt filt" över mark som kan bebyggas. Istället finns en lång lista på byggplaner på andra håll men det saknas kommunala riktlinjer för bostadsförsörjningen. Riktlinjer som kommunen kan luta sig mot för att styra upp utvecklingen i väntan på beslut om järnvägen.

Ulf Olsson, kommunstyrelsens ordförande, påpekade att under hans minoritetsstyre den snart gångna mandatperioden har bostadsbyggandet ökat. Det har byggts totalt 600 nya bostäder bara det senaste året. Även om det handlat mycket om dyra bostadsrätter i centrum.

- De kommunala bolagen har nu byggplaner på gång men vi behöver också fler tomter för småhusbyggande just nu, sade han.

Just möjligheterna för de kommunala bolagen att bygga diskuterades från flera utgångspunkter. Några fler utförsäljningar ville de båda socialdemokraterna inte se. Istället ville de värna de fem bolagens lokala förankring i sina respektive kommundelar. Även om bolagens egna önskemål om att kunna bygga ibland får stå tillbaka för att en viss kommundel kan behöva bostäder med upplåtelseformer som inte finns idag. Mer bostadsrätter till exempel.

- Det skulle gå att bygga mer hyresrätter i Fristad men vi vill avvakta och se om någon vill bygga bostadsrätter innan Fristadsbyggen fortsätter med fler etapper, förklarade Ulf Olsson.

Hyresgästföreningen framhöll vikten av att det trots allt byggs och att flera etapper, som i fallet med Fristad, kan behövas för att ge det kommunala bolaget utvecklingsmöjligheter. Särskilt om det saknas intresse för att bygga bostadsrätter.

Eftersom staden äger de fem kommunala bostadsbolagen är det också viktigt att de ges möjligheter att bygga. Då behövs en löpande översyn av ägardirektiven så att de gynnar initiativ att bygga, framhöll Hyresgästföreningen. Ulf Olsson lyfte att staden går i borgen när bolagen bygger och inte plockar ut några pengar.

- Jag tycker vi ser till att de har muskler att bygga, sade han.

Men i grunden var det stor enighet runt bordet om att stadsdelar och kommundelar behöver ha bostäder med olika upplåtelseform, hyresrätter såväl som bostadsrätter och villor. På det sättet byggs en sammanhållen stad och bygd och det behövs för att motverka segregation bland annat.

Den nya översiktsplanens strävan att bygga nya vägar som binder samman staden fick beröm av Hyresgästföreningen. Borås är en storstad men ska invånarna känna sig som boråsare allihop behövs bra kommunikationer.

Träffen ägde rum den 6 mars och från Hyresgästföreningen deltog Claes Wittnäs som är bostadspolitiskt aktiv lokalt, Karl Lundén som är verksamhetsutvecklare i Sjuhärad och Jan Lundqvist som jobbar med bostadspolitik på regionkontoret i Vänersborg. Kommunalråden Ulf Olsson och Malin Carlsson tog emot i stadshuset.