Alingsås

I Alingsås har Hyresgästföreningen varit väldigt aktiva - senast när man agerade för att Alingsåshem skulle behålla sina fastigheter. Även om vi ofta träffar politiker och andra beslutsfattare där har lagt ett särskilt möte för att prata om bostadspolitik.

Samtal med Joakim Järrebring, kommunalråd i Alingsås. Samtalet täckte det mesta men med stort fokus på infrastruktur samt behovet av sociala perspektiv och långsiktigt helhetstänk för allas rätt att bo när kommunen ska växa.

Örjan Kornstad, Jan Andersson och Magnus Ejerhed var med från Hyresgästföreningens sida.