Tre förslag till Borås politiker

Borås växer så det knakar, men saknar så mycket som 15 000 bostäder. När Hyresgästföreningen granskat situationen lyfter man fram tre förslag till politikerna. Tre förslag som kommer att gynna kommunen och de som bor där.

Borås har tydliga visioner för hur många som ska bo i kommunen i framtiden. Den framtida snabbjärnvägen kommer närmare och kommunen växer. Det byggs en del, men kommer det att räcka till? Och kommer folk att ha råd att bo där? Och kommunen är mer än Borås.

- Kommunen står inför utmaningar, konstaterar Karl Lundén som är kommuncoach på Hyresgästföreningen. Vi har val i år och vi kommer att träffa beslutsfattare. Då har vi tagit fram ett bostadspolitiskt program att ta med oss vid de mötena.

- Vi lyfter några av de viktigaste punkterna. Programmet visar också för våra medlemmar vad vi jobbar med, och är också en inbjudan att komma med synpunkter på och vara med och jobba med bostadsfrågor.

I kort innebär Hyresgästföreningens förslag:

  1. Förnya riktlinjerna för byggande och tänk in integration.
  2. Bygg en hållbar stad, genom markanvisningar som kan hålla ner kostnaderna, genom genomtänkt infrastruktur och varierade boendeformer och genom att uppmuntra till byggande i hållbara material och ny teknik.
  3. Låt de allmännyttiga bolagen jobba för bostadsförsörjningen, i allmännyttigt syfte. Se över deras ekonomiska förutsättningar och spelregler.

Vill du också påverka bostadspolitiken i kommunen? Ta då kontakt med Hyresgästföreningen på 0771-443 443 där vi slussar dig vidare.

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.