Tre förslag till Vänersborgs politiker

Vänersborg blir alltmer attraktivt med goda kommunikationer och god arbetsmarknad. Nybyggnationen går dock för långsamt och nu är det dags att göra verkstad, konstaterar Hyresgästföreningen.

Vänersborg har tydliga visioner för hur många som ska bo i kommunen i framtiden, och det byggs en hel del. Kommunikationerna är bra, läget kan locka många och det finns en politisk vilja att utveckla kommunen. Dedetaljplaner som har antagits har drabbats av överklaganden, vilket fördröjer byggandet. Men det får inte lamslå processerna, understryker Hyresgästföreningen.

- Kommunen står inför utmaningar, konstaterar Ulf Hallman som är kommuncoach på Hyresgästföreningen. Vi har val i år och vi kommer att träffa beslutsfattare. Då har vi tagit fram ett bostadspolitiskt program som vi kommer att ta med oss vid de mötena.

- Vi lyfter några av de viktigaste punkterna. Programmet visar också för våra medlemmar vad vi jobbar med, och är också en inbjudan att komma med synpunkter på och vara med och jobba med bostadsfrågor.

I kort innebär Hyresgästföreningens förslag:

  1. Ta fram fler byggbara tomter och nya detaljplaner.
  2. Planera in hyresrätter med rimliga hyror.
  3. Bevara och utveckla ett levande centrum.

Vill du också påverka bostadspolitiken i kommunen? Ta då kontakt med Hyresgästföreningen på 0771-443 443 där vi slussar dig vidare.

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.