Tre förslag till Tanums politiker

Tanum är en kommun med bostadsbrist. Småhusen är dyra vilket utestänger unga familjer och unga ensamstående. Kommunen behöver prioritera just hyreslägenheter, och prisnivån. Det är också ett bra sätt att säkra tillgången på helårsboende.

Tanum har idag en stor andel småhus, samtidigt som bara 60 % av dem används som helårsboende. I det läget är hyresrätten ett bra verktyg för att säkra bostäder till fast boende. Därför bör kommunen prioritera flerbostadshus - och att pressa kostnader så som de kommunala taxorna som har stor påverkan på boendekostnaden. 

- Kommunen står inför utmaningar, konstaterar Ulf Hallman som är kommuncoach på Hyresgästföreningen. Vi har val i år och vi kommer att träffa beslutsfattare. Då har vi tagit fram ett bostadspolitiskt program som vi kommer att ta med oss vid de mötena.

- Vi lyfter några av de viktigaste punkterna. Programmet visar också för våra medlemmar vad vi jobbar med, och är också en inbjudan att komma med synpunkter på och vara med och jobba med bostadsfrågor.

I kort innebär Hyresgästföreningens förslag:

  1. Sänk taxor och avgifter. Tanum är dyrast i regionen och en tredjedel av hyran är just taxor och avgifter.
  2. Prioritera hyresrätter för att skapa balans på bostadsmarknaden.
  3. Bygg billigt för unga och äldre. Hitta sätt att sänka byggkostnaden.

Vill du också påverka bostadspolitiken i kommunen? Ta då kontakt med Hyresgästföreningen på 0771-443 443 där vi slussar dig vidare.

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.