Tre förslag till Sotenäs politiker

I Sotenäs är hyresrätterna populära. Kommunen måste nu locka även privata aktörer till att bygga hyresrätter. Hyresgästföreningen har tagit fram tre skarpa förslag för ett bättre boende i kommunen i framtiden.

Sotenäs har tydliga visioner och en plan för hur många som ska bo i kommunen i framtiden, och det byggs en hel del. Sotenäsbostäder ligger i framkant med att använda nya byggmetoder och statliga stimulanser. Men kommer det att räcka till? Och kommer folk att ha råd att bo i nya lägenheter och i nyrenoverade?

- Kommunen står inför utmaningar, konstaterar Ulf Hallman som är kommuncoach på Hyresgästföreningen. Vi har val i år och vi kommer att träffa beslutsfattare. Då har vi tagit fram ett bostadspolitiskt program som vi kommer att ta med oss vid de mötena.

- Vi lyfter några av de viktigaste punkterna. Programmet visar också för våra medlemmar vad vi jobbar med, och är också en inbjudan att komma med synpunkter på och vara med och jobba med bostadsfrågor.

I kort innebär Hyresgästföreningens förslag:

  1. Fortsätt detaljplanering med sikte på hyresbostäder och Sotenäsbostäder vara ett verktyg.
  2. Möjliggör för privata aktörer att bygga hyresrätter
  3. Se till att hyrorna hålls rimliga efter renoveringar och ombyggnationer

Vill du också påverka bostadspolitiken i kommunen? Ta då kontakt med Hyresgästföreningen på 0771-443 443 där vi slussar dig vidare.

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.