Tre förslag till Färgelandas politiker

I Färgelanda ser man att kommunen kommer att växa i framtiden. När Hyresgästföreningen granskar bostadssituationen pekar man på vikten av att bygga nytt och renovera där det behövs, och till hyres nivåer som folk har råd med.

Det behövs nya lägenheter i Färgelanda, konstaterar Hyresgästföreningen. Främst för äldre - vilket då innebär att nybyggda lägenheter sätter igång flyttkedjor. När man ska renovera är det viktigt att renoveringarna sker med inflytande från hyresgästerna. På så sätt kan man lättare hålla koll på kostnaderna och renovera efter de behov som finns.

- Kommunen står inför utmaningar, konstaterar Ulf Hallman som är kommuncoach på Hyresgästföreningen. Vi har val i år och vi kommer att träffa beslutsfattare. Då har vi tagit fram ett bostadspolitiskt program som vi kommer att ta med oss vid de mötena.

- Vi lyfter några av de viktigaste punkterna. Programmet visar också för våra medlemmar vad vi jobbar med, och är också en inbjudan att komma med synpunkter på och vara med och jobba med bostadsfrågor.

I kort innebär Hyresgästföreningens förslag:

  1. Sänk höga taxor och avgifter.
  2. Fortsätt bygg så att kommunen blir attraktiv och lockar till sig nya invånare.
  3. Satsa på boinflytande redan i planeringen så att nuvarande hyresgäster har råd att flytta tillbaka efter renovering och ombyggnad. 

Vill du också påverka bostadspolitiken i kommunen? Ta då kontakt med Hyresgästföreningen på 0771-443 443 där vi slussar dig vidare.

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.