Tre förslag till Dals Eds politiker

Dals Eds kommun står inför stora bostadspolitiska utmaningar. Man växer, samtidigt som man är på väg mot bostadsbrist. Hyresgästföreningen har tagit fram tre förslag till politikerna i kommunen: bygg, renovera och gör det till rimliga priser.

Dals Ed har en bostadsförsörjningsplan som visar att man kommer att växa i framtiden, främst tack vare inflyttning. Men de som kommer behöver någonstans att bo, och de måste ha råd till det.

- Kommunen står inför utmaningar, konstaterar Ulf Hallman som är kommuncoach på Hyresgästföreningen. Vi har val i år och vi kommer att träffa beslutsfattare. Då har vi tagit fram ett bostadspolitiskt program som vi kommer att ta med oss vid de mötena.

- Vi lyfter några av de viktigaste punkterna. Programmet visar också för våra medlemmar vad vi jobbar med, och är också en inbjudan att komma med synpunkter på och vara med och jobba med bostadsfrågor.

I kort innebär Hyresgästföreningens förslag:

  1. Allmännyttan måste öka takten i byggandet. 
  2. Mer byggklar mark, tydliga mark- och exploateringsavtal och rimliga kommunala taxor är viktigt.  
  3. Bygg nytt och renovera till rimliga kostnader. Det som nyproduceras eller renoveras måste hålla rimliga hyresnivåer så att kommuninvånarna har möjlighet att efterfråga lägenheterna. Bra upphandlingar och inflytande för hyresgästerna är två delar.

Vill du också påverka bostadspolitiken i kommunen? Ta då kontakt med Hyresgästföreningen på 0771-443 443 där vi slussar dig vidare.

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.