Sju förslag till Mariestads politiker

I Mariestad har man bostadsbrist. Man bygger - men inte tillräckligt. Hyresgästföreningen har tagit fram en lista på sju skarpa förslag, som kan hjälpa kommunen att hantera boendefrågorna.

Mariestad har tydliga visioner för hur många som ska bo i kommunen i framtiden, och det byggs en hel del. Men kommer det att räcka till? Och kommer folk att ha råd att bo där?

- Kommunen står inför utmaningar, konstaterar Magnus Tengberg som är kommuncoach på Hyresgästföreningen. Vi har val i år och vi kommer att träffa politiker och beslutsfattare. Då har vi tagit fram ett bostadspolitiskt program som vi kommer att ta med oss vid de mötena.

- Vi lyfter några av de viktigaste punkterna. Programmet visar också för våra medlemmar vad vi jobbar med, och är också en inbjudan att komma med synpunkter på och vara med och jobba med bostadsfrågor.

I kort innebär Hyresgästföreningens förslag:

  1. Framförhållning behövs
  2. För dialog med fastighetsägare och byggföretag
  3. Håll nere de lokala taxorna och avgifterna
  4. Genomlys behovet av smålägenheter
  5. Sänk den kommunala borgensavgiften, snarast
  6. Jobba för god infrastruktur i hela kommunen
  7. Jobba för trygghet.

Vill du också påverka bostadspolitiken i kommunen? Ta då kontakt med Hyresgästföreningen på 0771-443 443 där vi slussar dig vidare.

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.