Sex förslag till Karlsborgs politiker

Karlsborg har en tydlig vision om boendet i framtiden. Man har en inflyttning till kommunen, men bostadsbrist. Det byggs nya bostäder, men tyvärr till höga priser. Hyresgästföreningen ger sex konkreta förslag till politikerna, sex förslag kring den kommunala bostadspolitiken.

Karlsborg har tydliga visioner för hur många som ska bo i kommunen i framtiden, och det byggs en hel del. Men kommer det att räcka till? Och kommer folk att ha råd att bo där?

- Kommunen står inför utmaningar, konstaterar Magnus Tengberg som är kommuncoach på Hyresgästföreningen. Vi har val i år och vi kommer att träffa politiker. Då har vi tagit fram ett bostadspolitiskt program att ta med oss vid de mötena.

- Vi lyfter några av de viktigaste punkterna. Programmet visar också för våra medlemmar vad vi jobbar med, och är också en inbjudan att komma med synpunkter på och vara med och jobba med bostadsfrågor.

I kort innebär Hyresgästföreningens förslag:

1. Upprätta ett bostadsförsörjningsprogram som svarar upp mot visionen.

2. Använda det kommunala bostadsbolaget som ett redskap för att uppfylla kommunens ansvar för bostadsförsörjningen.

3. Stimulera bostadsbyggande genom en ständig dialog med fastighetsbolag och byggföretag.  I den dialogen medverkar gärna också Hyresgästföreningen. Det är också viktigt att ha bra överblick så att det inte byggs för mycket. När är det balans på tillgång och efterfrågan.

4. Upprätthålla en god tillgång på mark för byggande och detaljplaner att fullfölja.

5. Verka tillsammans med omgivande kommuner för att kollektivtrafiken utvecklas så att det gynnar pendling till arbete, skola och service. Det måste gälla hela kommunen och inkludera externa tätorter.

6. Ett hem är inte bara en plats att sova på. Det ska vara en trygg plats att leva på och man ska kunna umgås ute med barn och familjer utan att vara orolig.

Vill du också påverka bostadspolitiken i kommunen? Ta då kontakt med Hyresgästföreningen på 0771-443 443 där vi slussar dig vidare.

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.