Sex förslag till Hjos politiker

Hjo kommun arbetar aktivt för fler bostäder och ser bra bostäder som en viktig punkt i bostadsförsörjningen. Hyresgästföreningen har tagit fram sex förslag till politikerna i kommunen, för att ytterligare driva på utvecklingen av bra hem till alla.

Hjo kommun har inget eget allmännyttigt bostadsbolag. Det minskar politikernas möjligheter att påverka den lokal bostadspolitiken. Men ändå har man flera instrument kvar att arbeta med, konstaterar Hyresgästföreningen och ger i sitt lokala bostadspolitiska program sex konkreta förslag till kommunens politiker.

- Kommunen står inför utmaningar, konstaterar Magnus Tengberg som är kommuncoach på Hyresgästföreningen. Vi har val i år och vi kommer att träffa beslutsfattare. Då har vi tagit fram ett bostadspolitiskt program att ta med oss vid de mötena.

- Vi lyfter några av de viktigaste punkterna. Programmet visar också för våra medlemmar vad vi jobbar med, och är också en inbjudan att komma med synpunkter på och vara med och jobba med bostadsfrågor.

I kort innebär Hyresgästföreningens förslag:

  1. Upprätta ett bostadsförsörjningsprogram och låta arbetet präglas av öppenhet och samråd.
  2. Ha en tydlig dialog med de fastighetsbolag som verkar i kommunen och samtidigt verka för att uppnå ökad konkurrens, till exempel genom en aktiv markanvisning.
  3. Hålla uppe en god tillgång på byggbar mark för olika former av byggande.
  4. Verka för att kommunala taxor även i fortsättningen hålls på en acceptabel nivå.
  5. Verka för en ökad kollektivtrafik för såväl pendling som nöjesresor.
  6. Ett hem - mer än sovplats. Hemmet ska fungera för hela livet och i samhället.

Vill du också påverka bostadspolitiken i kommunen? Ta då kontakt med Hyresgästföreningen på 0771-443 443 där vi slussar dig vidare.

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.