Fyra förslag till Varas politiker

I Vara släpar bostadsbyggandet efter. Det finns både en inflyttning från landsbygden och allt fler enmanshushåll. Men det finns ändå planer för fler bostäder, och det går att arbeta för en bättre bostadsmarknad visar Hyresgästföreningens genomlysning.

Men kommer bostäderna att räcka till i framtiden? Och kommer folk att ha råd att bo i dem?

- Kommunen står inför utmaningar, konstaterar Ulrika Ahlberg som är kommuncoach på Hyresgästföreningen. Vi har val i år och vi träffarbeslutsfattare. Då har vi tagit fram ett bostadspolitiskt program som vi kommer att ta med oss vid de mötena.

- Vi lyfter några av de viktigaste punkterna. Programmet visar också för våra medlemmar vad vi jobbar med, och är också en inbjudan att komma med synpunkter på och vara med och jobba med bostadsfrågor.

I kort innebär Hyresgästföreningens förslag:

 1. Prioritera byggande för unga och äldre

2. Använd allmännyttiga Vara Bostäder aktivt - styr med ägardirektiv

3. Ta ett helhetsgrepp om bostadsförsörjningen

4. Håll nere taxor och avgifter, som är en betydande del av bostadskostnaden.

Vill du också påverka bostadspolitiken i kommunen? Ta då kontakt med Hyresgästföreningen på 0771-443 443 där vi slussar dig vidare.

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.