Fyra förslag till Strömstad politiker

Strömstad är en växande kommun, och det ställer krav på fler bostäder. Deltids- och fritidsboende ökar kraven ytterligare. När Hyresgästföreningen granskat bostadspolitiken i kommunen har man tagit fram fyra konkreta förslag, för bättre boende.

Strömstad växer så det knakar, både när det gäller fast boende och fritidsboende. I sin bostadsförsörjningsplan har Strömstad en plan för ett omfattande bostadsbyggande. Hyresgästföreningen pekar i sin genomlysning av bostadspolitiken i de utmaningar man står inför, med tryck på fritidsboenden och på lägenheter som folk har råd med.

- Kommunen står inför utmaningar, konstaterar Ulf Hallman som är kommuncoach på Hyresgästföreningen. Vi har val i år och vi kommer att träffa beslutsfattare. Då har vi tagit fram ett bostadspolitiskt program som vi kommer att ta med oss vid de mötena.

- Vi lyfter några av de viktigaste punkterna. Programmet visar också för våra medlemmar vad vi jobbar med, och är också en inbjudan att komma med synpunkter på och vara med och jobba med bostadsfrågor.

I kort innebär Hyresgästföreningens förslag:

1. Prioritera byggandet, från politiskt håll. Återta den politiska makten över byggandet.

2. Använd markanvisningsavtal för att påverka vad som byggs.

3. Ställ rimliga soliditetskrav på Strömstadsbyggen så att bolaget kan bygga. 

4. Håll ner de kommunala taxorna och avgifterna. De står för upp emot en tredjedel av hyran, och betyder mycket för boendekostnaderna.  

Vill du också påverka bostadspolitiken i kommunen? Ta då kontakt med Hyresgästföreningen på 0771-443 443 där vi slussar dig vidare.

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.