Fyra förslag till Götenes politiker

Ett aktivt ägande i det kommunala bostadsbolaget och en satsning på små lägenheter, gärna i de mindre orterna, det är några av de förslag som Hyresgästföreningen ger till kommunens politiker.

Götene bör vara mer aktivt i sin roll som ägare till det kommunala bostadsbolaget Götene Bostäder AB, anser Hyresgästföreningen. Till exempel när det gäller att bygga nya bostäder. Det kan ge kommunen utveckling och tillväxt.

- Kommunen står inför utmaningar, konstaterar Ulrika Ahlberg som är kommuncoach på Hyresgästföreningen. Vi har val nästa år och vi kommer att träffa beslutsfattare. Då har vi tagit fram ett bostadspolitiskt program som vi kommer att ta med oss vid de mötena.

- Vi lyfter några av de viktigaste punkterna. Programmet visar också för våra medlemmar vad vi jobbar med, och är också en inbjudan att komma med synpunkter på och vara med och jobba med bostadsfrågor.

I kort innebär Hyresgästföreningens förslag:

  1. Driv det kommunala bostadsbolaget i allmännyttigt syfte Det främjar bostadsförsörjningen och kan ge hyresgästerna inflytande. Vinster och värden i bolaget ska stanna där för att medverka till dess utveckling.
  2. Kommunen bör använda det egna bostadsbolaget för att bygga de bostäder som man ser behövs. Bygg hyresrätter även i de mindre orterna så som Källby och Lundsbrunn.
  3. Se till att det kommunala bostadsbolaget ger hyresgästerna inflytande när deras hus ska byggas om. Låt bolaget vara aktivt i upphandlingar för att hålla nere kostnaderna.
  4. Håll låga taxor och avgifter. Det håller ner boendekostnaderna och lockar nya invånare.

Vill du också påverka bostadspolitiken i kommunen? Ta då kontakt med Hyresgästföreningen på 0771-443 443 där vi slussar dig vidare.

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.