Fem förslag till Lilla Edets politiker

Lilla Edet växer är pendlingsmöjligheterna blir bättre - men man släpar efter med byggande av bostäder. Långsiktig planering där man använder de olika verktyg man har är lösningen, säger Hyresgästföreningen i sin genomlysning av bostadspolitiken.

Lilla Edet har tydliga visioner för hur många som ska bo i kommunen i framtiden, och det byggs en hel del. Men kommer det att räcka till? Och kommer folk att ha råd att bo där?

- Kommunen står inför utmaningar, konstaterar Ulrika Ahlberg som är kommuncoach på Hyresgästföreningen. Vi har val i år och vi kommer att träffa beslutsfattare. Då har vi tagit fram ett bostadspolitiskt program som vi vi tar med oss vid de mötena.

- Vi lyfter några av de viktigaste punkterna. Programmet visar också för våra medlemmar vad vi jobbar med, och är också en inbjudan att komma med synpunkter på och vara med och jobba med bostadsfrågor.

I kort innebär Hyresgästföreningens förslag:

 1. Se till att allmännyttan främjar bostadsförsörjningen och ger hyresgästerna inflytande.

2. Ha en markreserv för bostadsbyggande

3. Se till att det byggs lägenheter som folk har råd med

4. Håll nere taxor och avgifter

Vill du också påverka bostadspolitiken i kommunen? Ta då kontakt med Hyresgästföreningen på 0771-443 443 där vi slussar dig vidare.

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.