Fem förslag till Tibros politiker

Tibro är möbelkommunen, där många pendlar till Skövde. Bostadsbristen är tydlig, och kräver åtgärder för att kommunen ska kunna växa. Men hur ska man jobba med de här viktiga frågorna? Hyresgästföreningen har tagit fram en lista på förslag till Tibros politiker.

Tibro har tydliga visioner för hur många som ska bo i kommunen i framtiden, och det byggs en hel del. Men kommer det att räcka till? Och kommer folk att ha råd att bo där?

- Kommunen står inför utmaningar, konstaterar Magnus Tengberg som är kommuncoach på Hyresgästföreningen. Vi har val i år och vi kommer att träffa politiker. Då har vi tagit fram ett bostadspolitiskt program att ta med oss vid de mötena.

- Vi lyfter några av de viktigaste punkterna. Programmet visar också för våra medlemmar vad vi jobbar med, och är också en inbjudan att komma med synpunkter på och vara med och jobba med bostadsfrågor.

I kort innebär Hyresgästföreningens förslag:

1. Gör en plan för hur det ska finnas bostäder för alla

2. Håll nere taxorna och planera markanvändningen väl - det håller ner boendekostnaderna

3. Använd det allmännyttiga bostadsbolaget som ett verktyg för att ge bostäder till kommuninvånarna

4. Sköt om infrastrukturen

5. Jobba för trygghet

Vill du också påverka bostadspolitiken i kommunen? Ta då kontakt med Hyresgästföreningen på 0771-443 443 där vi slussar dig vidare.

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.