Fem förslag till Lysekils politiker

I Lysekil byggs det friskt - men det blir bostadsrätter. Samhället och individen behöver hyresrätter för helårsboende. Hyresgästföreningen har granskat bostadspolitiken i kommunen och tagit fram fem skarpa förslag till politikerna.

Hyresgästföreningen är kritisk i delar av sin genomlysning. Kommunen jobbar inte enligt sina egna planer konstaterar man. Därför blir det inga eller för få bostäder för helårsboende och alldeles för få hyresrätter. När Preemraff inom kort kommer att nyanställa ökar behoven.

- Kommunen står inför utmaningar, konstaterar Ulf Hallman som är kommuncoach på Hyresgästföreningen. Vi har val i år och vi kommer att träffa beslutsfattare. Då har vi tagit fram ett bostadspolitiskt program som vi kommer att ta med oss vid de mötena.

- Vi lyfter några av de viktigaste punkterna. Programmet visar också för våra medlemmar vad vi jobbar med, och är också en inbjudan att komma med synpunkter på och vara med och jobba med bostadsfrågor.

I kort innebär Hyresgästföreningens förslag:

  1. Ta fram en bostadsförsörjningsplan som gynnar helårsboende
  2. Se till att det finns mark där det går att bygga hem för fastboende
  3. Prioritera den kommunala verksamheten så att den stöttar Lysekilsbostäder att bygga bort hyresrättsbristen
  4. Ge Lysekilsbostäder mer långsiktiga och sociala mål och kräv att hyresgästerna är folkbokförda i kommunen
  5. Bygg billigt och använd statliga stöd

Vill du också påverka bostadspolitiken i kommunen? Ta då kontakt med Hyresgästföreningen på 0771-443 443 där vi slussar dig vidare.

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.