Koll på Kombo

Nu vet Lysekilsbostäder mer om möjligheten att bygga billigare. Bolagets styrelse och VD deltog nämligen på måndagen i ett studiebesök hos Sotenäsbostäder som byggt Sabos Kombo-hus. Och de som hjälpte till att erbjuda koll på Kombo-husets möjligheter var den Bostadspolitiska gruppen inom Hyresgästföreningen i Lysekil.

Gruppen har besökt flera politiska partier på hemmaplan och talat om vikten av att bygga fler hyresrätter. Då har man lyft fram sådant som att kommunen behöver bygga för de bofasta och bygga för alla. Men det betyder också att bygga så alla har råd att bo.

När politikerna frågat hur det ska gå till har tanken dykt upp hos de aktiva hyresgästerna att ordna en studieresa till grannkommunen Sotenäs. Där har man byggt ett Kombo-hus värt ett besök. Det är en typ av prefabricerade hus som monteras på plats vilket bidrar till att byggkostnaden landar 25 procent under motsvarande platsbyggda hus.

Så Lysekilsgruppen tog hjälp av coachen Ulf Hallman och hittade till slut en tid då det kommunala bolagets ledning och delar av styrelsen kunde följa med.