Jonas Nygren mötte politiker i Borås

Hyresgästföreningens förbundschef Jonas Nygren träffade tre politiker från den borgerliga Alliansen när han gästade Borås på onsdagen. Med vid samtalet fanns också regionens ordförande Lennart Derehag och Claes Wittnäs, bostadspolitiskt aktiv.

Samtalet handlade om bostadsbristen i en stad som växer kraftigt med över 1 000 nya invånare om året. Det ställer stora krav på att bygga nya hyresrätter och byggandet har också ökat. Men det behövs mer och inte minst då hyresrätter. Det var alla överens om. Politikerna önskar sig en blandad bebyggelse med en tredjedel hyresrätter, bostadsrätter och villor. Detaljplaner finns men Borås väntar också på besked om hur det ska bli med idén att bygga en höghastighetsjärnväg Göteborg-Stockholm och en ny järnväg Borås-Göteborg. Tills det kommer beslut i de frågorna ligger det som en våt filt över flera bostadsprojekt, konstaterade Allianspolitikerna.

Jonas, Lennart och Claes ville se mer aktivitet från de fem allmännyttiga bolagen i Borås och ett stopp för vidare utförsäljningar efter att 911 lägenheter gått till privata Victoria Park. Politikerna svarade att bolagen just nu antingen bygger eller ska bygga de närmaste åren. Men de såg små möjligheter för de kommunala bolagen att bygga billigare så att hyrorna kan komma ned. Kostnadsläget är detsamma vem som än bygger och då blir hyrorna därefter, resonerade de. Det fanns till och med en tveksamhet till att sådana lösningar som Sabos Kombo-hus verkligen blir billigare. En uppfattning som trion från Hyresgästföreningen inte höll med om.

Det hettade också till när frågan om fler försäljningar av allmännyttan kom upp. Allianspartierna var inte främmande för att sälja om det behövs för att ge de kommunala bolagen "muskler att bygga med". Säljer ni mer tappar ni kontrollen över bostäder som folk har råd med. Resultatet blir att fler lägenheter renoveras när de blir tomma och hela hyresnivån stiger, resonerade Lennart. Ja, men de blir ju uthyrda så någon vill tydligen bo lite mer modernt efter renoveringen, påpekade politikerna. Jo, men var ska människor bo när det är bostadsbrist, frågade trion från HGF.

Naturligtvis lyftes frågan om partiernas inställning till frågan om marknadshyror. Även om ingen av de lokala politikerna trodde att marknadshyror kommer att införas betraktade de Hyresgästföreningens motstånd som ett uttryck för ett särintresse i samhället. Något som fick Lennart Derehag att påpeka:
- Vi står för konsumentintresset på bostadsmarknaden och alla medlemmar i Hyresgästföreningen ingår i era väljare!

De tre Allianspolitikerna Marie Fridén (M), Morgan Hjalmarsson (L) och Jan Idehed (C) pratade bostadspolitik med Claes Wittnäs, Lennart Derehag och Jonas Nygren i Borås. Foto: Jan Lundqvist