Höga vinster i Mariestad

I Mariestads Tidning kan vi i dag läsa om Vänerenergi , ett bolag som ska jobba för kommunen och dess invånare och företag. De går bra - kanske för bra, ifrågasätter Hyresgästföreningen.

Vänerenergis VD är stolt över lönsamheten, med en vinst på 35 miljoner kronor. Han betonar att det inte beror på att bolaget tar ut för höga avgifter av sina kunder, utan menar att vinsten beror på deras nöjda kunder. Men alla håller inte med om det:

- Energibolagen arbetar med ensamrätt på att distribuera i sina nät, såväl el som fjärrvärme och fiber. De sätter själva sina priser och kunderna kan inte välja distributör, konstaterar Fredrik Marcusson, Hyresgästföreningen.

Nästan 35 miljoner i vinst kan bara betyda en sak, säger Fredrik Marcusson, och det är att bolagets taxor är för höga:
- Kommunens invånare och företag betalar för mycket. Bolaget måste justera sina taxor, och gör de det inte själva får väl kommunen bli tydligare i sina ägardirektiv: sänk priserna!
- Det kan betyda flera hundra i månaden för en hyresgäst.