Höga hyreskrav i Skara

Samskara Gräshoppan AB i Skara har begärt stora hyreshöjningar för sina hyresgäster. För många hyresgäster vill bolaget höja med 30%, i ett spann som varierar mellan 0% och 61%. Nu kommer Hyresgästföreningen och Samskara att inleda förhandlingar om hyran för nästa år.

Eftersom kraven är så höga bjöd Hyresgästföreningen och förhandlare Håkan Skött in till ett boendemöte den 8 november. Bortåt trettio hyresgäster var med på mötet.

- Det var värdefullt att träffa så många hyresgäster, konstaterar Håkan Skött som är Hyresgästföreningens förhandlare. Jag får förstahandsinformation av dem om hur det är att bo här, och jag kan dela med mig av det jag vet.

Samtalen under mötet kom till stor del att handla om hur Samskara tar hand om hyresgäster och hus. Brister i underhållet var en röd tråd, men många hyresgäster lyfte också att det är svårt att komma i kontakt med bolaget och dess anställda.

- Det här tar jag med mig till förhandlingarna, säger Håkan Skött.

Håkan Skött gick igenom hur förhandlingsprocessen går till och vad som kan komma att hända. Nästa steg är att parterna sätter sig vid förhandlingsbordet, på tisdag den 14 november.

- Men det är ett omfattande material att hantera. Det gäller över 400 lägenheter, så det är inte troligt att vi blir klara på tisdag.

Som alltid representeras hyresgästföreningen av en anställd förhandlare och (minst) en förtroendevald medlem.

Alla medlemmar kommer att få brev när förhandlingen är klar eller om det händer något avgörande under processen.

-  Dela gärna den här informationen med dina grannar, uppmanar Håkan Skött.

Välbesökt möte i Skara. Foto Mia Kjellsson och Maria Holmberg

Är du medlem i Hyresgästföreningen, bor hos Samskara Gräshoppan och inte har fått e-post av oss? Uppdatera din adress i medlemsregistret: skicka en e-post till medlemscenter@hyresgastforeningen.se