Halva inkomsten till hyran

Att betala halva sin inkomst i hyra är inte unikt. Det är i stället verklighet för många ensamhushåll idag - och framförallt gäller det unga vuxna och äldre, ensamstående. Det visar en helt färsk rapport från Hyresgästföreningen.

- Vi ser också att det kostar väldigt mycket att bo i äldre lägenheter, säger utredaren Magnus Ejerhed som tagit fram rapporten för Hyresgästföreningen region BohusÄlvsborg-Skaraborg. Där får man betala 34 - 43 % av sin inkomst till hyran. 

- Den höga boendekostnaden slår hårt mot ensamhushåll där vi hittar unga vuxna, ensamstående föräldrar och äldre, konstaterar Magnus Ejerhed. Men också nyanlända drabbas hårt. Vartannat hyreshushåll har bara en inkomst.

Det behövs en rad åtgärder för att få ner boendekostnaderna konstaterar Lennart Derehag, ordförande för Hyresgästföreningen BohusÄlvsborg-Skaraborg. Och var ansvaret ligger är tydligt:

- Det är ett politiskt ansvar! Vad gör våra politiker och vad vill de?

- Vi ser en rad olika åtgärder som kan göras, och som måste göras, för att få ner kostnaderna för nya lägenheter. Samtidigt måste det gamla beståndet vårdas och man måste värna allmännyttan som är ett bra verktyg för lokal bostadspolitik, understryker Lennart Derehag.

Lennart Derehag, ordförande för Hyresgästföreningen BohusÄlvsborg-Skaraborg

Åtgärderna som Hyresgästföreningen föreslår är bland annat:

  • bygg ut det statliga investeringsstödet
  • inför förmånliga statliga lån
  • håll ner avkastningskraven på allmännyttan
  • var återhållsam med taxehöjningar som påverkar boendekostnaderna
  • förvalta det gamla lägenhetsbeståndet klokt och ansvarsfullt

- Och framförallt: lägg ner tankarna om "friare hyressättning" eller "marknadshyra", säger Lennart Derehag. Det leder inte till att det byggs mer och det leder inte till billigare lägenheter. Det skulle vara helt oansvarigt att införa!

I rapporten kan man läsa resultaten för varje undersökt grupp och för var och en av de 18 kommuner som ingår i undersökningen.