Hallå där politiker - har ni glömt??

– Vi är ute och påminner politikerna om deras egen Boendestrategi 2013. Där talar de om att öka byggandet av hyresrätter. Men de har inte levt efter sin egen plan.

Roland Karlsson i Hyresgästföreningen i Lysekil är på turné. Turen går från parti till parti i Lysekils fullmäktige. Tillsammans med Lars Brink och de andra i den bostadspolitiska gruppen visar han film och argumenterar för fler hyresrätter.

– Det måste till hyresrätter om man vill behålla och öka befolkningen, säger Roland.

När kommunpolitikerna klubbade en bostadspolitisk strategi 2013 var förhoppningarna stora hos de aktiva inom Hyresgästföreningen. I ett långt remissyttrande gav man sitt stöd till tankarna om att fler hyresrätter behövs. Annars försvinner det underlag för service och tjänster som är förutsättningen även för turismen och de sommarboende.

– Experterna visade ju att den kustkommun som vill behålla andelen som bor här året runt och öka deras antal måste erbjuda hyresrätter. Bygger man bara bostadsrätter blir det delårsboende med en gång. Redan innan husen är klara handlar annonserna om möjligheten till ett attraktivt sommarboende, konstaterar Roland.

Tillsammans med Lars Brink, Jette Nielsen, Wigdis Elving-Brink, Tom Andersen och Lennart Hansson utgör Roland den bostadspolitiska gruppen inom Hyresgästföreningen i Lysekil. De ser hur fönstren släcks stora delar av året i attraktiva lägen utmed kajerna i Norra Hamnen. Samtidigt är det svart i fler hus i de äldre delarna av stadens centrum. Och nu ser de till och med vintertomma hyreslägenheter hos det kommunala Lysekilsbostäder.

– Så får det egentligen inte vara, säger Roland. Vi vill att politikerna lägger till regler för Lysekilsbostäder så att man aktivt stoppar den utvecklingen.

Ett tag tänkte gruppen fotografera stadsdelar och tomter man hade synpuntker på. Men att sätta samman ett bildspel skulle kräva mycket arbete. Samtidigt hade de bra koll på planläget och gott om synpunkter. Så med hjälp från regionkansliet videofilmade de och fick med en speakertext som beskrev läget och behoven av en ny politik.

Alla politiker fick ett personligt brev med en länk och upplysningar om hur de kunde hitta filmen på Youtube. En annons i lokaltidningen Lysekils-Posten innehöll samma information.

– Vi kontaktade kommunstyrelsens ordförande och fick 20 minuter på deras möte för att visa filmen och förklara vår syn. Dessutom presenterade vi vårt lokala bostadspolitiska program, berättar Roland.

Sedan blev det träff med Liberalerna och så med det lokala Lysekilspartiet och Miljöpartiet. Nu är de inbokade på ett medlemsmöte med Socialdemokraterna och har en träff med Moderaterna på gång. Dessutom har de haft möte med kommunens stadsplanerare som just nu gör en ny Översiktsplan.

– Vi visar filmen och sedan hjälps vi åt med att påminna om deras egen Boendestrategi 2013, bristen på hyresrätter, synen på det ökande fritidsboendet och vårt eget lokala program, säger Roland.

– Det brukar bli bra diskussioner och senast fick vi faktiskt en kraftig applåd.

Filmen kan du se här nedan, eller på Youtube om du söker på Hyresgästföreningen Lysekil om bostadspolitiken.