Fristadbostäder kräver kraftigt höjda hyror

Fristadbostäder kallar till hyresförhandling och presenterar ett krav som ligger bland de högsta i regionen. Det allmännyttiga bolaget vill höja hyrorna med 4,28 procent för att täcka kostnadsökningar och hårdare avkastningskrav. På Hyresgästföreningen anser man att hyresutvecklingen måste bli mer långsiktigt hållbar och pekar på att bolagets hyror har ökat snabbare än inflationen under det senaste decenniet.

Fristadbostäder (Fribo) har kallat till förhandling om 2020 års hyror. Bostadsbolaget vill höja intäkterna med 4,28 procent för att täcka diverse kostnadsökningar. Bland annat har den kommunala VA-avgiften gått upp åtta procent och elnätsavgiften till Vattenfall har ökat kraftigt de senaste åren.  Fribo hänvisar också till avkastningskravet från ägaren – Borås stad.

Statistiska centralbyråns (SCB) statistik visar att under de senaste tio åren har konsumentprisindex, som är det vanliga måttet för inflationsberäkningar, ökat med tio procent.  Under samma tid har den allmänna hyresutvecklingen hos Fribo ökat med cirka 24 procent, utan hänsyn till hyresdrivande renoveringar och nyproduktion.

–  Bolaget har kompenserats mer än väl i de årliga förhandlingarna i förhållande till sin kostnadsutveckling. Nu måste vi komma tillbaka till en mer långsiktigt hållbar hyresutveckling, menar Stefan Lindborg, förhandlare på Hyresgästföreningen.

För Fribos hyresgäster skulle den föreslagna höjningen innebära 35- 43 kronor mer per kvadratmeter och år.

– Fribos bud innebär en hyreshöjning på 200 kronor per månad för boende i en lägenhet på 60 kvadratmeter. Det tycker vi är för högt, säger Stefan Lindborg.

Förhandlingarna börjar den 23 januari och omfattar 599 lägenheter.