Förhandlingar på g

Under hösten är det full fart i förhandlingarna om nya hyror. Det är inte alla som känner till att hyresgästerna alltid är representerade - och bär på kanske den allra viktigaste kunskapen med sig till förhandlingsbordet.

Kunskaper i förhandling, kunskaper i bokföring och viktigast av allt: kunskaper om hur det ser ut i verkligheten. Det är några av inslagen när Hyresgästföreningens förhandlare och förtroendevalda sätter sig vid förhandlingsbordet med våra motparter.

I den här filmen berättar några av Skånes förhandlare om hur det går till, och vad förhandlingen betyder. 

På Hyresgästföreningens sida sitter det alltid med hyresgäster, som är valda av sina grannar att just förhandla. Varje år håller vi utbildningar för våra nyvalda förhandlare. Kontakterna mellan de anställda och de valda förhandlarna är många, allt för att vi ska sluta bra avtal för hyresgästernas bästa.

Vi behöver alltid bra och engagerade representanter i våra förhandlingsgrupper. Är du en av de kommande? Hör i så fall av dig till marie.sundberg@hyresgastforeningen.se