Folkrörelsesatsning

- Vi vill ge människor mer inflytande och mer makt över sina liv. Vi kallar det Folkkraft, berättar Hyresgästföreningens ordförande Lennart Derehag, och det ska bli en samlande kraft för att skapa inkluderande och demokratiska plattformar och mötesplatser i samhället. Vi ska fånga människors engagemang.

I veckan bjöd Hyresgästföreningen in ABF, LO, Unga Örnar, Verdandi och Folkets Hus & Parker till ett möte i Vänersborg. Tillsammans har de sex organisationerna skrivit under en avsiktsförklaring under det gemensamma namnet Folkrörelsesatsningen.

- Det här var vårt första möte, säger Lennart Derehag, när vi berättade om våra egna verksamheter för varandra. Nu kommer vi att gå vidare för att se hur vi tillsammans kan göra något bra.

I avsiktsförklaringen som man skrivit under förbinder man sig att utveckla och öppna upp sin egen organisation, men man lyfter också gemensamt arbete:
- Vi kommer att jobba både enskilt och tillsammans, med engagemang och delaktighet för att få mer glädje och framtidstro i samhället. Och det är en långsiktig satsning där våra organisationer är en självklar samlande kraft. Vi bygger civilsamhället starkare.

 

Kerstin Wennergren, Maria Hjelm, Anders Lindauer, Rahim Maatoug, Linda Novén, Lennart Derehag och Anna Palmér lyssnar på Rasken Andersson. Foto: Nils-Olof Larsson

Så här ser organisationernas gemensamma avsiktsförklaring ut:

Avsiktsförklaring
Vi som undertecknar denna avsiktsförklaring förbinder oss att tillsammans arbeta för att utveckla våra organisationer, hitta nya metoder att fånga upp lokalt engagemang och nå ut till fler människor. Vi vill bli bättre på att lokalt, där vår organiseringsgrad är låg, organisera, bilda och bidra till att fler människor får makt över sina liv och möjlighet till inflytande. Vi ska skapa plattformar och mötesplatser som förenar människor med olika bakgrund och över åldersgränser. Vi gör otroligt mycket bra saker på många ställen i landet. Det finns flertalet framgångsfaktorer vi kan samla från våra verksamheter och hitta metoder som bidrar till att vi tillsammans får en ännu större effekt.

Vi är medvetna om att våra egna organisationer behöver utvecklas och öppna upp för fler att engagera sig. Vi behöver bli bättre på att inkludera fler och vara representativ i större omfattning. För att få ökad kraft i denna förändringsresa ska vi tillsammans hitta lokala och konkreta utvecklingsprojekt för att ta oss vidare.

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.