Engagemanget spirar

I våra bostadsområden runt om i regionen spirar det ett engagemang! Fler vill vara med och förbättra boendet på olika sätt, för sig och för sina grannar.

Ett långsiktigt och återkommande arbete i våra bostadsområden av förtroendevalda och tjänstemän börjar nu ge ett bra resultat i form av fler förtroendevalda.

Det lokala engagemanget är grunden för mycket: där har man kunskaperna, kännedom om hur det verkligen är, man vet vad man vill och man ser vilka resultat man når.

Under de senaste veckorna har vi bildat fem nya lokala hyresgästföreningar i fem kommuner och vi har ökat antalet förtroendevalda med 40 personer.

Och fler lokala föreningar är på gång att bildas under de sista veckorna på 2018.

Ett framgångsrecept är ett återkommande och långvarigt arbete i våra bostadsområden med olika aktiviteter och stöd till våra medlemmar som vill bli förtroendevalda på något sätt.

Marie Sundberg och Mia Kjellsson är två av "motorerna" i arbetet, och är helt samstämmiga när de berömmer våra förtroendevalda:

- Till alla er som gör detta möjligt: fortsätt med ert utmärkta arbete för det ger resultat!