Vi har tagit matchen

Efter valrörelsen tackar regionordförande Lennart Derehag förtroendevalda hyresgäster och anställda: - Vi har gjort en historisk mobilisering, och vi har mötts av så många människor som är tacksamma för att vi tagit kampen. Och vi fortsätter!

Hela hyresgästsverige har varit på fötter de senaste veckorna. Bara i vår region har vi genomfört mer än 130 aktiviteter. Förtroendevalda och anställda har gjort gemensam sak i den viktiga frågan om marknadshyrorna vara eller inte vara.

På järnvägsstationer, på torg, i trappuppgångar eller varhelst vi kunnat träffa människor och samtala har vi funnits och tagit diskussionerna om följderna av ett tänkt införande av marknadshyror.

Jag har mötts av människor som är riktigt upprörda av vissa politikers vilja att urholka hyresgästföreningens möjlighet att förhandla hyror. Som uttryckt sin glädje över att vi tar kampen för rättvisa hyror.

Samtidigt har jag känt glädjen av att tillsammans med anställda och förtroendevalda göra aktiviteter som har stor betydelse för många hyresgäster. Många skratt och glada tillrop har markerat en samhörighet som sällan blir uttalad men som finns i hela vår rörelse.

Det har naturligtvis varit kämpigt och jobbigt med många aktiviteter men att göra något tillsammans har visat att vi kan om vi vill.

Vi har under de senaste dagarna sett flera partier ta ställning mot marknadshyror, och det var precis det som var avsikten med mobiliseringen. Men faran är tyvärr inte över utan nu måste vi hänga i och fortsätta att tydliggöra effekterna av urholkningen av förhandlingssystemet och inte släppa taget om politikerna.

Det kommer om några veckor eller månader att diskuteras bostadspolitik i de olika partierna och då ska vi vara där och påminna om deras ställningstagande inför valet.

Som avslutning vill jag tacka alla förtroendevalda och anställda som så helhjärtat ställt upp och deltagit i kampen för Sveriges hyresgäster! Ni är bara BÄST!

Vi tar matchen för alla människors rätt till en bra bostad till en rimlig kostnad.

Lennart