Det hettar till

Vad är syftet med allmännyttan? Och ska hyrorna verkligen höjas mer - när det blir dyrare att bo? Det är några av de frågor som ställts i tidningsdebatter de senaste veckorna. Senast har vi debatterat i Alingsås tidning.

Jan Andersson i regionstyrelsen skrev en debattartikel inför att hyresförhandlingarna startar. "Håll ner höjningarna", sa han. "Fastighetsägarna tjänar hyggligt ändå".

"Om kraven blir rimliga och hyreshöjningarna låga behåller också hyresgästerna sin köpkraft – vilket gynnar hela samhället."
Men det viktigaste budskapet skickar han till politikerna: ordna till problemet med skatteorättvisan! Hyresrätter ska inte missgynnas av våra skatter.

I länkarna kan du följa debatten när Fastighetsägarna och Alingsåshem svarar och försvarar höga hyreskrav. Läs och begrunda!

Det hettar till...