Det går att bygga billigare

Kostnaderna för att bygga nya hyresrätter måste pressas ner, säger Lennart Derehag, ordförande för Hyresgästföreningen, region BohusÄlvsborg-Skaraborg. Och det går att göra – vi har flera förslag på åtgärder. Som det ser ut idag är det för dyrt att hyra sin lägenhet.

Idag släpper Hyresgästföreningen en rapport som visar att det kostar halva nettoinkomsten att hyra sin lägenhet. Ett av grundproblemen är den höga kostnaden för att bygga nytt, men det är ett problem som man kan komma till rätta med, menar Hyresgästföreningen.

- Det nya investeringsstödet för hyresrätter är ett första steg, konstaterar Lennart Derehag. Men det finns mer att göra, både på kort och lång sikt.
- De allmännyttiga bolagen måste se över sina upphandlingar, bygga enkelt, kanske mer standardhus som "Kombohusen".
- Det är viktigt för hela samhället att vi agerar för att pressa ner kostnaderna för nyproduktion – folk måste ha råd att betala hyran!

Det byggs, men priserna måste ner så att vanligt folk har råd att bo

Andra konkreta förslag:

Likvärdiga skatter

Orättvisorna i skattesystemet måste byggas bort. Ett exempel är ROT-avdragen, som bara gynnar villor och bostadsrätter. Ett annat är ränteavdragens konstruktion. Åtgärderna tar naturligtvis tid att genomföra, men de måste påbörjas.

Bättre kommunal service i plan-och byggprocessen
Placera relevant kompetens på samma ställe, så att kommunen kan leverera bra lösningar som utgår från samma målbild och helhetsperspektiv.

Tidsbegränsade byggrätter
Sätt press på byggherrar så att de verkligen bygger bostäder på mark de har – och att de inte bara ser marken som en kapitalplacering.

Håll igen med taxe- och avgiftshöjningar
Kommunala taxor och avgifter kan utgöra så mycket som en tredjedel av hyran. Var återhållsam med höjningar som kan slå hårt mot hyresgästerna!

Se nyttan med allmännyttan
De allmännyttiga bostadsföretagen är ett kraftfull bostadspolitiskt verktyg – inte en kassako! Ställ rimliga soliditets- och avkastningskrav. Många kommuner lyfter stora belopp ur bostadsbolagen för att finansiera annan verksamhet. Använd allmännyttan för att bygga bort bostadsbristen!

Låt hyresgästerna ha inflytande vid renoveringar
Renoveringar av äldre fastigheter leder ofta till kraftiga hyreshöjningar. Om hyresgästerna har inflytande redan när renoveringarna planeras har det visat sig att man kan undvika lyxrenoveringar och hyresgäster tvingas inte flytta.

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.