Den 1 september visar vi...

Nej till marknadshyra och ja till ett system med förhandlade hyror är vår stora valfråga. Vi gör ett "etappstopp" i vår kampanj vid Hyresgästens Dag i Lysekil den 1 september - och hoppas att du kommer dit.

Med över en halv miljon hushåll som medlemmar är Hyresgästerna en viktig aktör i valarbetet. Inför årets val har frågan om marknadshyra eller förhandlad hyra blivit en av de viktigaste enskilda frågorna. De politiska partierna har i olika sammanhang uttalat sig, och flera av dem har uttalat sig för marknadshyra eller "friare hyressättning".

- Effekterna av "friare hyressättning" eller ren marknadshyra är i båda fallen att hyresnivåerna stiger. konstaterar Lennart Derehag som är ordförande för Hyresgästföreningen i regionen. Vi ser att det är helt oacceptabelt. Redan idag är hyran hög och det finns inget som säger att den kommer att sjunka med ny hyressättningsmodell. Dagens system fungerar balanserande och som skydd för hyresgästerna. 

- Därför arbetar vi hårt inför valet. Vi har träffat och träffar hundratals och tusentals hyresgäster, vi pratar med lokala, regionala och nationella politiker.

Den 1 september gör Hyresgästföreningen ett "depåstopp" i arbetet: summerar och reflekterar över var hyresgäster och var politikerna står. Vi gör det vid Hyresgästens dag - ett trevligt evenemang i Lysekils stadspark. Samtidigt pågår motsvarande aktiviteter på andra platser i landet.

Just nu ser man på möjligheterna att koppla ihop evenemangen för att känna hela styrkan.

Du är välkommen! Det blir en manifestation av var Hyresgästföreningen står, och mot marknadshyran. Ju fler vi är - desto tydligare blir vi!

Den 1 september kommer vi! Foto: Sara Alfredsson

Välkommen till Lysekil den 1 september! Läs inbjudan i länken - som vi håller uppdaterad hela tiden. 

Under hela dagen pågår en massa andra aktiviteter i Lysekil, så du som vill trivas före och efter vårt evenemang kan göra det.