Borgensavgiften måste sänkas

Fredrik Marcusson skriver en debattartikel i Mariestadstidningen, där han påpekar det orättvisa och oriktiga i kommunens höga borgensavgift. Avgiften måste sänkas, säger han, och ett led i det är att skriva på vår namninsamling mot nivån på borgensavgiften.

Extra skatt drabbar Mariehus hyresgäster

Är du hyresgäst hos kommunägda Mariehus? Då är du drabbad av en extra kommunalskatt. Låter det orättvist? Det är det också. Vi ska förklara varför.

Kommunala bolag som Mariehus måste ofta låna pengar för att betala för sina investeringar. Ofta lånar inte dessa bolag pengar på "egna meriter" direkt från banken, utan man använder kommunen som borgensman. När kommunen går i borgen för lån som deras bolag tar så ska en så kallad borgensavgift tas ut.

Avgiften finns till för att jämna ut skillnaden mellan den ränta bolaget skulle få om de själva skulle låna av en bank, och den ränta bolaget får om kommunen går i borgen för lånet. Ofta, men definitivt inte alltid, är den ränta som bolaget får när kommunen går i borgen lägre. Det skulle i sådant fall innebära att de kommunala bolagen får fördelar som de privata bostadsbolagen inte får. Därför finns borgensavgiften.

Ska borgensavgiften fungera, det vill säga jämna ut villkoren mellan privata och allmännyttiga bostadsbolag, så måste den vara korrekt satt. Är avgiften för låg, gynnas allmännyttan. Är avgiften för hög innebär det att kommunen tar ut för mycket pengar från sin allmännytta. Det är olagligt.

Hur ser det då ut i Mariestad? Borgensavgiften i kommunen ligger på 0,6 procent och är därmed bland de högsta i Västra Götaland. Det betyder att Mariehus varje år ska betala 0,6 procent på alla de lån som kommunen gått i borgen för. Låter det lite? Det är det inte. I pengar betyder det att Mariehus hyresgäster betalar över 3 miljoner kronor till kommunen.

När borgensavgiften blir för hög är det samma som en extra skatt - bara på hyresgästerna, skriver Fredrik Marcusson i en debattartikel i Mariestadstidningen.

Hyresgästföreningen har försökt få reda på hur kommunen kommit fram till att just 0,6 procent är den korrekta avgiften. Någon sådan uträkning finns inte på pränt vilket ökar misstanken om att kommunen tar ut en felaktig avgift.

För att hjälpa kommunerna finns det en gemensam modell framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting, Allmännyttornas centralorganisation (Sabo) och Kommuninvest. Den säger att varje lån ska bedömas för sig och att kommunerna inte får sätta samma borgensavgift för alla bolagens lån. Det struntar uppenbarligen Mariestads kommun i.

Om borgensavgiften i Mariestad är för hög innebär det ett välbehövligt tillskott till kommunkassan. Men det betyder också att Mariehus och dess hyresgäster får betala mer än vad de ska till kommunen. En sorts extra "skatt" som bara belastar hyresgästerna hos allmännyttan.

Skulle Mariestads kommun halvera sin borgensavgift, och därmed landa ungefär kring snittet i regionen, skulle det innebära ungefär 1,5 miljoner kronor i minskade kostnader för bolaget. Det är mycket pengar som vi vill se kommer bolaget, och därmed hyresgästerna, till nytta istället för att tillfalla kommunen.

Nu är det upp till bevis för kommunledningen i Mariestad! Antingen får man tydligt visa hur man räknat fram borgensavgiften och att den är korrekt. Eller så ser hyresgästerna i Mariehus fram emot en sänkning av avgiften snarast möjligt!

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.