Balkongdiskussionerna fortsätter

Uddevallahem vill förnya balkongerna på husen på Nordens Väg och Anders Knapes väg. Man har tagit fram ett förslag som ger hyresgästerna lite mer yta i modernare stil. Men det skulle förstöra husens tidstypiska arkitektur, säger samhällsbyggnadsnämnden som inte tillåter ombyggnad enligt förslaget. Nu har Hyresgästföreningen pratat med hyresgästerna.

- Vi har knackat på alla dörrar i området, berättar kommuncoachen Ulf Hallman. Våra förtroendevalda har i en enkät frågat vad hyresgästerna vill. Det har blivit många samtal – och ett boendemöte.

Enkätsvaren visar att de allra flesta vill ha modernare balkonger. Inte alla, men övervägande del. Nu kommer Hyresgästföreningen att presentera resultatet för Samhällsbyggnadsnämndens tjänstemän.
- Vi vill visa att det är en viktig fråga för hyresgästerna, säger Ulf Hallman. Det är ju en del av deras hem, och nu hamnar de och deras intresse av ett bra boende i konflikt med hur husen som de bor i ska se ut för att behålla sin prägel från 50-talet...

Hyresgästföreningen i Uddevalla bjuder nu in till ett möte för de boende, och man har redan försäkrat sig om att tjänstemän från samhällsbyggnadsnämnden och representanter från Uddevallahem kommer att vara med.
- Det är ju bra om vi kan diskutera direkt med de som förbereder besluten, säger Ulf Hallman. Nu får bostadsbolaget, samhällsbyggnadsnämnden och de boende träffas.

Mötet kommer att hållas ikvarterslokalen på Nordens väg den 25 oktober kl 18.00.

Övervägande andel av de som svarat vill ha modernare och mer användbara balkonger. Det blev åtskilliga sidor med underskrifter. (Bilden är av integritetsskäl anonymiserad)