Taxor och avgifter i Skaraborg ökar

  • Falköping
  • Mariestad
  • Skövde

Det blir dyrare att bo i Skaraborg. Det visar Nils Holgerssongruppens slutrapport. I Falköping höjs taxan med sju procent och i Mariestad går taxorna upp med fem procent. I Skövde, som är sjätte billigast i landet, har elnätsavgiften ökat med hela 11 procent.

Nils Holgerssongruppen granskar elnätsavgiften, fjärrvärmetaxan, sophanteringstaxan och taxan för vatten och avlopp i Sveriges samtliga kommuner. Hyresgästföreningens regionordförande Lennart Derehag understryker hur viktig rapporten är: 

– Det är lätt att tro att taxor och avgifter inte spelar någon roll för hyran. Det är en missuppfattning. Så mycket som en tredjedel av hyran utgörs av kommunala taxor.

 Lennart Derehag menar att det även finns andra kommunala avgifter som får konsekvenser för hyresgästerna.

– I Mariestad har vi till exempel en så kallad borgensavgift som är bland de högsta i regionen. Vi anser inte bara att den är för hög utan att den även är fastställd på ett felaktigt sätt.

Hyresgästföreningen jobbar nu aktivt med att få politikerna att sänka borgensavgiften, bland annat genom en namninsamling.

Hyresgästföreningen jobbar aktivt för att taxor och avgifter ska vara så låga som möjligt. Därför är det är extra viktigt att de som levererar elnät, fjärrvärme, sophantering och vatten och avlopp är oerhört återhållsamma med höjningar.

Hyresgästföreningen har startat en namninsamling för att påverka politikerna att sänka borgensavgiften.

Bostadspolitiska program

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.