Tanum toppar taxeligan

  • Färgelanda
  • Munkedal
  • Tanum

Tanum är än en gång Sverigevärst när det kommer till kommunala taxor och avgifter. Det visar den slutrapport som Nils Holgerssongruppen presenterade idag. Bohuslänskommunen får en sammanlagd höjning av taxorna med fem procent jämfört med förra året. Andra dyrast i landet är Munkedal, även det en Bohuslänskommun.

Nils Holgerssongruppen granskar elnätsavgiften, fjärrvärmetaxan, sophanteringstaxan och taxan för vatten och avlopp i Sveriges samtliga kommuner. Enligt Hyresgästföreningens regionordförande Lennart Derehag är den årliga rapporten viktig. 

– Det är lätt att tro att taxor och avgifter inte spelar någon roll för hyran. Det är en missuppfattning. Så mycket som en tredjedel av hyran utgörs av kommunala taxor.

Lennart Derehag menar att skillnaden blir tydligast när man jämför olika kommuner i landet.

– En hyresgäst i Tanum betalar 1 000 kronor mer i månaden än en hyresgäst i Luleå, som är billigast i Sverige. Detta bara på grund av taxorna. Det är en ofattbart hög siffra.

Hyresgästföreningen jobbar för att kostnaderna ska vara så låga som möjligt. Ett stort problem är den brist på konkurrens som finns inom de här sektorerna. Därför är det extra viktigt att de som levererar elnät, fjärrvärme, sophantering och vatten och avlopp är oerhört återhållsamma med höjningar.

Lennart Derehag ser allvarligt på höjningarna av de kommunala taxorna, och understryker vad de betyder för hyran. Foto: Nils-Olof Larsson

Bostadspolitiska program

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.