STUBO vill försämra villkoren för sina hyresgäster

Det kommunala bostadsbolaget i Ulricehamn har sagt upp avtalet med Hyresgästföreningen som reglerar hur hyrorna förhandlas. Visserligen vill bolaget skriva ett nytt avtal men med försämrat skydd för dig som hyresgäst.

Alla hyresgäster har rätt till ett bra boende till en rimlig kostnad. När många hyresgäster går ihop och förhandlar hyran kollektivt med hyresvärden är det lättare att nå bra resultat.

Utan kollektiva förhandlingar har värden stora möjligheter att få igenom orimliga höjningar. När vi förhandlar bevakar vi att din hyra inte blir högre än hyran i andra likvärdiga lägenheter. 
Underhåll och service är viktiga delar som tas med i förhandlingarna.

STUBO vill avgöra tvister i domstol
Tidigare har vi fått medlingshjälp av våra riksorganisationer om vi inte kommit överens i förhandlingar. Nu vill STUBO istället att tvister avgörs i domstol och då kan inte Hyresgästföreningen representera alla hyresgäster kollektivt. I stället måste du och dina grannar enskilt föra er egen talan. (Som medlem kan du få hjälp av oss att tala för din sak i domstolen.)  Anledningen att STUBO vill gå till domstol istället för till medling är att bolaget tror sig kunna få igenom högre hyreshöjningar på så vis.

Vi vill bevara det kollektiva förhandlingssystemet och vill kunna representera alla hyresgäster när det blir tvister om hyreshöjningar och andra villkor. Därför har vi startat en namninsamling.

Säg nej till försämrade villkor
Visa att vi är många som säger nej till försämrade villkor genom att skriva på vår namninsamling här på webben

Hyresgästföreningen har startat en namninsamling på webben.

Bostadspolitiska program

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.