Parterna överens om ny hyra i Munkbo

Nu är de nya hyrorna för hyresgästerna hos Munkbo fastställda. Hyresgästföreningen och bostadsbolaget har enats om en höjning på 0,9 procent från och med 1 mars. Bolaget ville ursprungligen höja hyran med 2,2 procent.

– Det råder goda tider för bostadsbolagen just nu med låga räntor och låg inflation vilket ger lägre kostnader för bolagen. Uppgörelsen med Munkbo är ett tecken på det, säger Björn Karlsson, förhandlare på Hyresgästföreningen.

Höjningen av hyran gäller från 1 mars fram till årsskiftet, det vill säga tio månader. Utslaget på helår blir hyreshöjning 0,75 procent. Enligt Björn Karlsson ville Hyresgästföreningen se till att hyresgästerna slapp en retroaktiv höjning av hyran.

Ett av de huvudsakliga skälen till att Munkbo ville höja hyran var höjda taxor. Enligt bolaget har taxorna för VA, fjärrvärme och elnät ökat rejält.

– Det råder ingen tvekan om att taxorna i Munkedal är höga. Kommunen ligger näst högst i regionen och tredje högst i landet vad gäller sammanlagt taxetryck. Höga taxor kan leda till onödigt höga hyror. Därför är det oerhört viktigt att kommunpolitikerna är varsamma med taxehöjningar, säger Björn Karlsson.

En tvårummare på 60 kvadratmeter som idag har en hyra på 4 755 kronor i månaden får från och med mars månad en hyreshöjning på 43 kronor.

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.