Äntligen sänkt i Uddevalla!

Politikerna i Uddevalla har bestämt sig för att sänka borgensavgiften. Bravo, säger vi eftersom vi tyckt att den varit alldeles för hög vilket i sin tur lett till onödigt höga hyror. När avgiften nu sänks får bostadsstiftelserna lägre kostnader vilket är bra för hyresgästerna.

Kommunfullmäktige höjde borgensavgiften från 0,1 till 0,49 procent den 1 november 2013. Höjningen innebar att kommunen fick in drygt 3,6 miljoner kronor mer i borgensavgift från Uddevallahem, Ljungskilehem och Jakobsbergsstiftelsen. Det var en ökning med 500 procent som hyresgästerna fick stå för.

Vi har förklarat för politikerna varför nivån på borgensavgiften varit orättvis. Hyresgäster i kommunala bostadsbolag ska betala vad det kostar att bo, men inte mer. De ska inte finansiera andra kommunala utgifter med sin hyra. Sådana kostnader ska täckas av kommunalskatten. Vi har också demonstrerat utanför fullmäktige och samlat in högar med namnunderskrifter. Till slut gav kampen resultat och vi vill rikta ett stort tack till alla som hjälpte till att påverka politikerna!

Vad är borgensavgift?  

När kommunala bolag och stiftelser ska låna pengar går kommunen ofta i borgen, det vill säga garanterar att lånet blir betalt. En sådan garanti kan innebära lägre räntor än de som privata fastighetsbolag kan få. När man sätter nivån på borgensavgift ska varje lån bedömas för sig och inte få en generell procentsats. Det har alla parter på bostadsmarkanden kommit överens om. Om kommunen istället sätter en procentsats för alla lån i en klump är risken stor att nivån sätts godtyckligt, speciellt när kommunens budget visar minus. 

Vad säger lagen?

Kommunerna måste ta ut en avgift när de går i borgen för sina kommunala bolag och stiftelser. Avgiften ska motsvara den verkliga skillnaden mellan räntan allmännyttan skulle få med, respektive utan, att ha kommunen som borgenär. På så vis får kommunens fastighetsbolag inga fördelar gentemot privata bolag. 

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.