Halva inkomsten i hyra

Det är för dyrt att bo i hyresrätt, visar en ny rapport från Hyresgästföreningen. För stora grupper kan halva inkomsten gå till hyran. Politikerna måste ta sitt ansvar och agera i frågan, konstaterar Lennart Derehag, ordförande för Hyresgästföreningen i region BohusÄlvsborg-Skaraborg.

Rapporten omfattar 39 västsvenska kommuner. Inkomstnivåerna har jämförts med hyresnivåerna och resultatet är slående. När det gäller nyproducerade lägenheter lägger den genomsnittlige hyresgästen halva sin disponibla inkomst på hyran. De som bor i äldre lägenheter kommer billigare undan.

- De nya lägenheter som byggs är för dyra, slår Lennart Derehag fast. Och varje år är det ett stort antal äldre lägenheter som renoveras, ofta med stora hyreshöjningar som följd. Vi måste helt enkelt pressa byggpriserna, annars blir situationen ohållbar!

Hyresgästföreningens rapport visar att en person mellan 20 och 29 år lägger 52% av nettoinkomsten om hen hyr en nyproducerad tvårummare. För en person över 65 år är det ännu större del: 60 % av inkomsten går till hyran.

När det gäller äldre lägenheter ser det bättre ut. I genomsnitt kostar en äldre tvårummare mellan 30 och 40 % av nettoinkomsten.
- Men tittar vi på yngre, äldre eller utomnordiskt födda blir bilden mörkare, säger Lennart Derehag. Det är inte ovanligt att man får lägga 40 - 45 % av inkomsten i hyra. Och där ser vi samma mönster för treor.

- För ensamstående föräldrar med barn blir hyran en mycket stor utgiftspost. Nyproducerat är inte ett alternativ för dem.

Höga byggpriser är en orsak

För att komma till rätta med situationen pekar rapporten på byggpriserna, men också på saker som kommunala avkastningskrav och rättvisa skattevillkor.

- Vi vill att politikerna ställer krav på sina allmännyttiga bolag att bygga och renovera så att folk kan bo och bo kvar, säger Lennart Derehag. Politikerna styr över sina allmännyttiga bolag, som är ett kraftfullt bostadspolitiskt verktyg. Den politiska viljan är helt avgörande i den här frågan.