Viktigt samtal för att stärka inflytande

I slutet av augusti hade vi ett givande och viktigt samtal med regeringens utredare gällande "Stärkt ställning för hyresgäster".

Utredaren Agneta Börjessons ingång vid sitt besök på vårt regionkontor i Göteborg var att hon precis är i startgroparna av utredningen och att hon ville få höra våra uppfattningar och medskick in i utredningen.

Utredningen ska lämna förslag till departementet senast februari 2017.

Agneta Börjesson kommer sannolikt få en "expertgrupp" kopplad till sig och vi framförde givetvis att Hyresgästföreningen ska uppfattas som en självklar part i en sådan expertgrupp.

I korta ordalag så lade vi mest krut på hyresgästernas inflytande vid renoveringar, men även en del på hyresförvärvslagen, uthyrning av egen bostad och slutligen ortsbegreppet och finansieringsfrågan.

Vi var tydliga med att de sista två punkterna inte riktigt ligger inom utredningens uppdrag, men att de kan vara bra att ha med sig om det blir ett eller flera tilläggsuppdrag till utredningen.

– Att hyresgästerna får möjlighet att påverka ombyggnadens omfattning och därmed hyran är en av flera viktiga förändringar som måste till för att öka tryggheten och för att kunna renovera på ett sätt som är socialt hållbart, säger Thomas Martinsson, bostadspolitiskt sakkunnig i västra Sverige.

I samtalet deltog även Roger Höög och Pedram Kouchakpour.