Öppet brev till Kommunfullmäktige i Göteborg

Till dig som sitter i kommunfullmäktige i Göteborg! Inom kort ska du vara med och avgöra framtiden för Boplats Göteborg. Därför vill vi göra dig uppmärksam på vad konsekvenserna riskerar att bli om kommunstyrelsens beslut får majoritet också i fullmäktige.

I dag fungerar Boplats så att de kommunala bostadsbolagens lägenheter förmedlas utifrån kötid förutsatt att andra villkor som till exempel familjestorlek och familjesammansättning är uppfyllda. Det går även att lägga in andra kriterier i sökprofilen som till exempel att lägenheten ska gå till någon som precis har fått jobb eller utbildningsplasts i staden, Först när alla kriterier är uppfyllda sker fördelningen efter kötid,

För de privata värdar som utnyttjar Boplats är det dock frivilligt att tillämpa kötid. De kan i stället ha helt andra urvalskriterier där antalet ködagar helt saknar betydelse.

Detta är ett system som mötts av stark kritik från de bostadssökande eftersom det öppnar stora möjligheter för privata fastighetsägare att välja och vraka bland de sökande. Det är ett slutet system helt fritt från insyn och transparens och har av många liknats vid ett gigantiskt och slumpartat bostadslotteri.

Nu ska reglerna för hur lägenheter fördelas ändras och det applåderar vi. Hyresvärdar som vill utnyttja Boplats ska när alla andra villkor är uppfyllda fördela lediga lägenheter efter kötid och det oavsett om hyresvärden är privat eller kommunal.

Men enligt majoritetsbeslutet i kommunstyrelsen ska privata hyresvärdar som inte vill acceptera reglerna om förmedling utifrån kötid fortfarande få möjlighet att utnyttja Boplats för sin marknadsföring och även mot betalning kunna få tillgång till den källkod som ligger till grund för IT-systemet för att kunna bygga upp ett parallellt förmedlingssystem. 

Det här riskerar att leda till att det även fortsättningsvis kommer att existera två parallella system för förmedling av bostäder. Ett öppet och transparent där det är tydligt vilka urvalsregler som gäller och ett där förmedlingen även fortsättningsvis sker godtyckligt utan möjlighet till insyn.

Att kunna välja fritt bland hyresgäster är möjligen bra för privatvärdarnas organisation Fastighetsägarna. Men för oss och för de över 210 000 människor som i dag köar på Boplats är det självklart att vi måste ha ett rättvist, öppet och transparent system för att fördela de lägenheter som finns och där det är tydligt varför du fått eller inte fått en lägenhet.

Därför ber vi dig att noga tänka igenom vems intressen som ska väga tyngst och vad konsekvenserna för de bostadssökande riskerar att bli innan du bestämmer dig för hur du ska rösta.

Med vänlig hälsning Anna Lönn Lundbäck, regionchef Hyresgästföreningen västra Sverige

Bengt Svensson, regionordförande Hyresgästföreningen västra Sverige