När bostadspolitik blir ung konst

Hindren för unga på dagens bostadsmarknad är alldeles för många och känns ibland helt omöjliga att forcera. Det var ett genomgående tema i många av de konstverk som visades upp på den välbesökta bostadspolitiska vernissage som Hyresgästföreningen anordnade i slutet av maj.

Nyligen släppte vi vår rapport om unga vuxnas boende i Göteborgsregionen. Rapporten är en dyster läsning eftersom kurvorna pekar åt fel håll. I dag har bara 45 procent av 20–27-åringarna en egen bostad och 32 procent bor i osäkra boendeförhållanden.

I samband med rapporten bjöd vi in till vernissage i Göteborg, där åtta unga konstnärer fått i uppdrag att skildra hur de upplever dagens bostadssituation.

Emma Åvall hade valt bostadsbrist som tema. Emma har lyckats få ett eget förstahandskontrakt men det är något som hon är ganska ensam om i sitt kompisgäng.

– Jag utgått ganska mycket från min omgivning där många drömmer om en egen bostad, säger Emma som åstadkommit en målning som visar moderna höghus ombundna av en blomsterkrans inspirerad av 1500- och 1600-tals måleri.

Några av det hundratal besökare som hittat till Röda Sten var Jonatan Kummel och Anthony Várady. De hade läst om evenemanget på sociala medier.

– Bostäder är en negligerad fråga. Det pratas om olika lösningar där antingen marknaden eller staten ska ta ansvar men det händer inte så mycket, anser Anthony.

Jonathan gillade själva idén att skildra bostadspolitik genom konsten.

– Konst är ett språk som inte prackar på människor en åsikt och det är ett bra medium för att väcka idéer och tankar. Det gör att man känner på djupet.

Vernissage av bostadspolitisk konst på Röda Sten. Fotograf: Erik Yngvesson