Höjd medlemsavgift i Västra Sverige

 • Ale
 • Göteborg
 • Härryda
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Lerum
 • Mölndal
 • Orust
 • Partille
 • Stenungsund
 • Tjörn
 • Varberg
 • Öckerö

I 13 år, ända sedan år 2004, har medlemsavgiften varit oförändrad i Hyresgästföreningen region Västra Sverige. Men från och med 1 april i år höjs avgiften från nuvarande 75 till 85 kronor i månaden.

 -   Våra kostnader har nu under de senaste åren kommit ikapp och tangerat våra intäkter. Detta har vi klarat av genom att tära på det egna kapitalet och så kan vi inte fortsätta, konstaterar regionens ordförande Bengt Svensson. Vi kan inte gå minus och ta från kapitalet år efter år.

 -  Vi har beslutat att räkningen för den löpande verksamheten ska gå åtminstone plus minus noll sett över en treårsperiod. Därför är höjningen nödvändig. 

Så gott som samtliga av Hyresgästföreningens regioner har redan en medlemsavgift på 85 kronor. Men Västra Sverige har tidigare i stället valt att ta från det egna sparkontot hellre än att höja avgiften.

-   Det finns ju alltid en oro över att medlemmar väljer att lämna oss i och med att avgiften höjs, säger Bengt Svensson.

-  Men vi hoppas och tror att de allra flesta värdesätter sitt medlemskap tillräckligt högt för att vara kvar och bidra till att vi både förblir en stark folkrörelse och en helt nödvändig motvikt till fastighetsägarna. Genom att höja med tio kronor hoppas och tror vi att nästa avgiftshöjning ligger ett flertal år framåt i tiden.

Bengt Svensson betonar också de många fördelar som medlemskapet ger. Till dem hör till exempel ett stort antal medlemsförmåner, och tillgång till Sveriges vassaste medlemstidning Hem & Hyra. Men medlemskapet ger också möjlighet till juridisk hjälp och stöd vid problem och konflikter med hyresvärden och chans  att själv vara aktiv och påverka sitt boende tillsammans med andra. 

-   Vår storlek innebär också att vi kan påverka bostadspolitiken i stort och smått – från omfattande lagändringar till den lilla lekplatsen på gården som behöver rustas upp, säger Bengt Svensson.

Bengt Svensson, regionordförande i Västra Sverige. Arkivfoto: Emelie Asplund