Hyresgästföreningen säger nej till inkomsttak

Att införa ett inkomsttak för vem som ska få bo i de billigaste lägenheterna i det kommande bostadsområdet Frihamnen i Göteborg är en både dålig och farlig idé, anser Hyresgästföreningen. Det kommer att öka segregationen och dessutom öppna för ett hyressystem vi inte vill ha i Sverige.

Den politiska ledningen i Göteborg har en uttalad målsättning att det även ska byggas lägenheter med låga hyror i Frihamnen, Politikernas syfte är att skapa en social blandning och i förlängningen bryta upp den segregerade staden.

Samtidigt pågår diskussioner om att införa någon form av inkomsttak för vem som ska få hyra de billigaste lägenheterna. Det innebär att om du tjänar över en på förhand bestämd summa har du ingen möjlighet att söka eller hyra de lägenheterna.

– Det är en idé som vi på det bestämdaste vill avråda ifrån. Vi anser inte att människor ska hänvisas till vissa bestämda bostäder bara för att de tjänar betydligt mindre än vad grannarna gör, säger Hyresgästföreningens regionchef Anna Lönn Lundbäck.

– Det om något kommer att spä på den segregation som förespråkarna för ett inkomsttak säger sig vilja bekämpa.

Hyresgästföreningen tror också att om inkomsttak införs öppnar det dörren till ett system vi inte vill ha i Sverige, nämligen social housing, och då är risken överhängande att vi på sikt också får ett system med marknadshyror. Ett system som ensidigt gynnar fastighetsägarna och som medför mycket stora kostnader för både samhället och inte minst för enskilda hyresgäster.

Här har vi samlat några frågor och svar som reder ut begreppen och hur det hela hänger ihop.

 

Frågor och svar om inkomsttak

I Göteborg byggs ett nytt kvarter med bostäder i Frihamnen på Hisingen. Den politiska ledningen diskuterar just nu ett inkomsttak för vissa av de lägenheter som ska ha en lägre hyra. Syftet är att skapa en mer socialt blandad stad. I förlängningen skulle detta då leda till att bryta upp den segregerade staden. Hyresgästföreningen vill inte införa inkomsttak, då det i förlängningen istället kan leda till en mer segregerad stad då en viss typ av hushåll blir utpekade och satta på ett ställe. Vi tror också att om inkomsttak införs, öppnar det för ett samhälle med social housing och marknadshyror.

Vad betyder inkomsttak?

SVAR: Det är en gräns för en inkomst som används vid t ex bidrag eller ersättningar. I fallet med fördelning av lägenheter betyder inkomsttak, att endast hushåll med en viss inkomst kan komma i fråga när några specifika lägenheter fördelas.

Vad blir konsekvensen vid fördelning av lägenheter vid införande av inkomsttak?

SVAR: Några hushåll med lägre inkomst får då möjlighet att flytta in i nybyggd lägenhet men till en lägre hyra. Inkomsten kan antingen vara prövad vid inflyttningen för att sedan inte spela någon roll längre, det vill säga om du får en högre inkomst så får du ändå behålla lägenheten.

Är det inte bra att en grupp med lägre inkomst får en genväg till nybyggda lägenheter?

SVAR: Vissa tycker det. Vi tror istället på att bygga mer och billigare så att alla kan välja var de vill bo och inte placera ut människor i staden baserat på deras inkomst.

Hur ser kopplingen mellan inkomsttak och social housing ut?

SVAR: Att införa inkomsttak är en slags bakväg till att tillåta social housing och marknadshyra. När hyressättningssystemet sätts ur spel så är inte längre hyresgästerna lika skyddade av de lagar och regler som idag styr hyresmarknaden.

Vad är social housing?

SVAR: Det är ett samlingsnamn för offentligt subventionerade bostäder för hushåll med svag ekonomi. Det finns i flera länder i Europa och fungerar där som ett slags allmännytta, men där övrigt bestånd är styrt av marknaden och helt saknar regler för hur dyr en lägenhet kan vara eller hur mycket en hyra kan höjas.

Vad är marknadshyra?

SVAR: När marknaden fritt styr vilken hyra som ska sättas på en viss lägenhet. Ingen förhandling mellan hyresgäster och fastighetsägare föregår hyressättning.

Varför är vi för statliga subventioner för byggnation men mot bostadsbidrag till enskilda individer? Det är ju statliga pengar oavsett?

SVAR: Vi är inte emot en reglering via bostadsbidrag i sig, men tycker att det är viktigt att skapa ett bostadsbyggande där fler har råd med sitt boende, utan att vara beroende av bidrag. Det ska finnas bostäder med rimlig hyra att välja för alla, annars ser vi en glidning mot allt mer hyreshöjande standard, där andelen billiga bostäder på marknaden minskar allt mer. 2 (2)

Vad föreslår Hyresgästföreningen istället?

SVAR: Vi menar att det inte finns några enkla lösningar för att bryta segregationen. Den är skapad under årtionden av felbeslut. Nu är det enda som ska lösa bostadskrisen att det byggs mer bostäder, att det byggs blandat och att det byggs billigare. Vi vill att fastighetsägarna lämnar alla lediga lägenheter till Boplats och att deras kösystem används. Vi vill inte skapa de sidoköer och en sidomarknad av billigare lägenheter som sätter personer i ofrivilligt utanförskap.

Kan man införa inkomsttak utan att införa social housing och i förlängningen marknadshyra?

SVAR: Vi tror inte det. Det blir ett system med hyresförhandlingar och bruksvärdesystem, men med ett parallellt system för de med lägst inkomst i samhället.

Foto: Erik Yngvesson