Fler bostäder byggs men mest bostadsrätt

Bostadsbyggandet ökar i Göteborg. Förra året började 2 700 nya bostäder byggas i staden, vilket är den högsta siffran hittills under 2 000-talet. Men bara 362 av dem är hyresrätter.

362 hyresrätter är den lägsta siffran på flera år och kan jämföras med de 1 651 bostadsrätter som började byggas under 2015. Det innebär att ungefär åtta av tio påbörjade lägenheter är framtida bostadsrätter.

-  Det är naturligtvis bra att byggtakten ökar, säger Thomas Martinsson, bostadspolitiskt sakkunnig hos Hyresgästföreningen i västra Sverige.  Men det är en anmärkningsvärt låg andel hyresrätter som vi vet att det råder en skriande brist på.

Bristen på hyreslägenheter märks tydligt i statistiken från Boplats Göteborg. År 2011 hade de som fick ett hyreskontrakt väntat i medeltal 690 dagar. Förra året hade medelväntetiden mer än fördubblats till 1 492 dagar, alltså omkring fyra år. 

Hur många ködagar som krävs varierar dock mellan olika delar av staden. Längst var medelväntetiden i Majorna-Linné. Förra året uppgick den till 2 293 dagar, drygt sex år. Kortaste vägen till kontrakt, 1 269 dagar, återfanns i Angered. 

Även om det är inte är politiker som bygger så anser Thomas Martinsson att stadens politiker kan göra betydligt mer för att få fler hyresrätter att byggas.

-   Huvudredskapen för att råda bot på obalansen mellan hyrt och ägt bland det som byggs är att fastighetsnämnden arbetar aktivt med att kräva hyresrätt vid markanvisning av kommunal mark. Sedan måste allmännyttan nå upp till de redan satta politiska målen. Det vill säga att de allmännyttiga bolagen ska bygga 1 400 bostäder per år, där det absoluta flertalet är hyresrätter.