Delseger för hyresgäster i Mölndal

Den politiska ledningen i Mölndal har lovat att ändra ägardirektiven för sitt bostadsbolag Mölndalsbostäder. Det är en delseger för Hyresgästföreningen som i flera år kritiserat de olagliga vinster som kommunen plockat ut ur bolaget.

- Vi är jätteglada och stolta, säger Haide Bodehed, ordförande i Hyresgästföreningen Mölndal.

Detta med anledning av att Mölndals politiska ledning nu svängt i frågan om den olagliga vinst som kommunen varje år plockar ut ur det egna bostadsbolaget Mölndalsbostäder. Förra året plockade kommunen ut totalt 7,8 miljoner kronor ur bolaget vilket var 4,6 miljoner mer än vad som är tillåtet i den nya lagen om allmännyttiga bostadsbolag.

Hyresgästföreningen Mölndal har varit kritisk till politikernas agerande och har fått stöd av kommunens revisorer, och föreningen har även på juridisk väg på olika sätt försökt stoppa vinstöverföringarna.

Nu säger kommunstyrelsens ordförande Marie Östh Karlsson (S) i en artikel i Mölndals-Posten att nya ägardirektiv för bostadsbolaget är på gång och att avkastningskravet för Mölndalsbostäder ska halveras. Detta för att bland annat sätta stopp för de vinster i bolaget som förts över till andra verksamheter i kommunen.

- Vi har jobbat med den här frågan i många år och känner nu att vi blivit hörda och det är vi jätteglada över. Men vi kommer ändå att fortsätta driva frågan juridiskt eftersom det här med olagliga vinstöverföringar förekommer i fler kommuner i landet. Vi vill få till en ändring i lagtexten, säger Haide Bodehed.