Kom och träffa vår juridiska enhet

I år anordnar juridiska enheten i region Mitt fyra stycken informationsträffar/föreläsningar där du som medlem guidas i djungeln om rättigheter och skyldigheter i boendet. Du får också möjlighet att ställa frågor och diskutera.

Boka in datumet redan nu:
6 april Sörmland
9 mars Värmland
10 maj Dalarna
10 november Örebro

Varför informationsträffar?
Andreas Berglund som är juridisk handläggare i Eskilstuna tycker att det är viktigt för Hyresgästföreningen att möta hyresgäster ute i bostadsområdena.

- Det är viktigt att folk vet att vi finns och att våra medlemmar har möjlighet att få hjälp av oss i frågor rörande sitt boende. Tillsammans blir vi starka och det gör att vi tillsammans har en stor chans att påverka i frågor som rör just boendet. Ett boende är nämligen något som är oerhört viktigt i människors liv.

Lotta Zaine, juridisk handläggare i Örebro, vill trycka på vikten att känna till sina skyldigheter.

- Kunskap är makt och ju mer du känner till som hyresgäst desto starkare blir du. Det är svårt att få bostad idag, därför måste man värna om det man har. Det finns exempel på de som gjort egna avdrag på hyran om något varit trasigt, till exempel en kyl. Om du som hyresgäst går emot hyreslagen finns risk att du kan vräkas.

Ta chansen att träffa oss på Hyresgästföreningen och lär dig mer om ditt boende!
Tid och plats publiceras här på vår webbplats under rubriken "på gång"."