Varför vi inte kan acceptera värdeöverföringen från KFAST till Eskilstuna kommun

Förhandlingen om KFAST hyror 2019 slutade med strandning. Utgångspunkten för Hyresgästföreningen i förhandlingen var att få ett slut på den kommunala värdeöverföringen som årligen belastar hyresgästerna i KFAST.

Förhandlingen om 2019års hyror slutade med strandning. Det var första gången på 10år som förhandlingen mellan Hyresgästföreningen och KFAST slutade med att en överenskommelse inte kunde nås, nu är ärendet vidare till Hyresmarknadskommittén för medling. Utgångspunkten för Hyresgästföreningen i förhandlingen var att få ett slut på den kommunala värdeöverföringen om 22 miljoner som årligen belastar hyresgästerna i KFAST.

Vi tar stöd från vår utgångspunkt i förhandlingen, i de bokslut och framtidsprognoser som Hyresgästföreningen har tagit fram om KFAST ekonomi. Samt hur oansvarigt det är att systematiskt flytta ut pengar som behövs till att underhålla fastigheter, utveckla nya bostäder och säkerställa en god förvaltning. I ett läge där underhållsbudgeten måste ökas med nästan 20 % årligen, kan vi inte acceptera att kommunledningen fortsätter att flytta ur pengar från bolaget.
Inom 5 år kan KFAST få problem med resultatet

Om den systematiska utflyttningen av kapital från KFAST till kommunen fortsätter kan KFAST få problem med ekonomiska resultatet i bolaget. Bara de närmsta fem åren riskera KFAST få ett rejält sjunkande resultat och problem med företagets ekonomi. Om företaget får problem med finansieringen kommer det att behövas tillskott av kapital, antingen genom betydande hyreshöjningar för alla deras hyresgäster, eller kan de bli tvingade att sälja delar av sitt bestånd för att kunna finansiera underhållet av deras fastigheter eller så måste kommunen göra ägartillskott.

Vägen framåt är att skapa långsiktiga lösningar
Vi i Hyresgästföreningen delar KFAST syn att bolaget står inför framtida renoveringar av miljonprogrammen. Det är fastigheter med omfattande renoveringsbehov som har skjutits alldeles för länge på framtiden. Därav är det av största vikt att Hyresgästföreningen tillsammans med KFAST tar ansvar för bolagets framtid och skapar långsiktiga lösningar som säkerställer att hyresgästerna hos KFAST inte hamnar i kläm på grund av den årliga värdeöverföringen om 22 miljoner. Hyresgästföreningen är beredda att gemensamt ta ansvar – är Eskilstuna kommun det också?

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.